hacking

סריקה ותקיפה עם Nmap, חלק ב'

מדריך זה הוא מדריך המשך למדריך סריקה ותקיפה עם nmap – חלק א', כך שאם טרם קראתם את החלק הראשון, מומלץ לעצור ולאחר קריאתו לחזור לכאן, לחלק השני. בחלק זה נעסוק בטכניקות נוספות, מתקדמות ושימושיות יותר, להערמה על חומת האש ומערכות האיתור והזיהוי בעת ביצוע סריקות nmap. כמו-כן, נציג שורה ארוכה של סקריפטים שימושיים מאד…