OSINT

OSINT: איתור כתובות דוא"ל וחקירת רשתות חברתיות

בכל דיאגרמה שתתאר את הlife-cycle של תקיפות הסייבר, שלב הreconnaissance יהיה השלב הראשון, החשוב והמשמעותי ביותר. ככל שPentester ישקיע יותר בשלב איסוף המידע, כך סיכויי ההצלחה של המתקפה שלו יגדלו משמעותית. בהתאם לכך, עם-השנים פותחו עוד ועוד טכניקות וכלים לאיסוף מידע, כאשר חוד החנית של הטכניקות הללו, בפרט של שלב הPassive Recon (איסוף המידע הפאסיבי,…