social engineering

הנדסה חברתית מושלמת ב2 דקות: הכירו את Sherlock, Zphisher וsetoolkit

תקיפות הנדסה חברתית נחשבות לתקיפות הנפוצות ביותר בעולם הסייבר. אומנם לרוב הם גורמות פחות נזק ממתקפות הכופרה הנפוצות גם-כן, אך ללא ספק הן גורמות לנזק ליותר בני אדם בפער ניכר, כנראה אין אחד ממכם שלא פגש בהם כמה עשרות פעמים לכל הפחות, ובל נשכח, הן גם אלו שגורמות למתקפות כופרה לקרות. לולי הנדסה חברתית, אף…