OSINT

איסוף מודיעין ממקורות גלויים בעזרת recon-ng, המדריך המלא

שלב איסוף המידע בעת ביצוע בדיקת חדירה הינו אחד השלבים החשובים ביותר, אם לא החשוב מכולם. עם איסוף מידע נכון, ביצוע התקיפה בפועל יוכל להיות קל יותר לאין ערוך. למעשה, נושא איסוף המידע חשוב משמעותית לא רק עבור בודקי חדירה, אלא אף עבור אנשי SOC ומודיעין. היכולת שלנו להשיג מידע על היעדים השונים מאפשרת לנו…